Ο ώμος είναι η άρθρωση με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στο σώμα σας. Σας βοηθά να σηκώσετε το χέρι σας, να το περιστρέψετε και να το φτάσετε μέχρι πάνω από το κεφάλι σας, ενώ είναι σε θέση να στραφεί προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Ωστόσο όσο μεγαλύτερο το εύρος της κίνησης, τόσο πιο πιθανό είναι να προκληθεί αστάθεια ώμου.

αστάθεια ώμου

Ανατομικά Στοιχεία του ώμου

Στην αστάθεια ώμου παίζει μεγάλο ρόλο ένα πολύ βασικό στοιχείο της άρθρωσης, το βραχιόνιο οστό, το οποίο ουσιαστικά «κουμπώνει» στην «θήκη» που σχηματίζει το ακρώμιο στην ωμοπλάτη και με την βοήθεια άλλων οστών και ενώσεων όπως η κλείδα και το στροφικό πέταλο, επιτρέπει την φυσιολογική κινητικότητα των άνω άκρων.

Σε περιπτώσεις αστάθειας ή και εξάρθρωσης ώμου, το βραχιόνιο οστό ουσιαστικά αποκολλάται από την θήκη της ωμοπλάτης στην οποία βρίσκεται.

Η εξάρθρωση ώμου μπορεί να είναι μερική, με το βραχιόνιο οστό να βγαίνει ελαφρώς από τη θέση του. Αυτό ονομάζεται υπεξάρθρημα.

Μια πλήρης εξάρθρωση ώμου σημαίνει ότι βγήκε εντελώς από τη θέση του και από τη στιγμή που θα τραυματιστούν οι γύρω ιστοί και τένοντες η αστάθεια ώμου (δηλαδή η αδυναμία να συγκρατήσουν το βραχιόνιο οστό στη θέση του) είναι φυσική συνέπεια.

βλάβη Bankart

Η πρώτη εξάρθρωση ώμου κατά μεγάλο ποσοστό (96%) γίνεται με κίνηση προς τα εμπρός, έχει ως αποτέλεσμα πρόσθια αστάθεια ώμου, ωστόσο σπανιότερα μπορεί να υφίσταται οπίσθια αστάθεια ώμου ή και αστάθεια πολλαπλών κατευθύνσεων.

Μία ακόμη κλινική κατάσταση που μπορεί να προκύψει επίσης μετά την εξάρθρωση ώμου είναι η λεγόμενη βλάβη Bankart που αφορά ουσιαστικά την αποκόλληση του επιχείλιου χόνδρου, ως αποτέλεσμα του τραυματισμού.

Συχνότητα Εμφάνισης Αστάθειας Ώμου ανά φύλο / ηλικία

Η αστάθεια ώμου και η εξάρθρωση ώμου μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα ενός ξαφνικού και έντονου τραυματισμού αλλά και από την υπερβολική χρήση.

Από την πρώτη φορά που ο ώμος θα εξαρθρωθεί είναι πλέον ευάλωτος στο να ξανασυμβεί αυτό.

Όταν ο ώμος είναι χαλαρός και φεύγει από τη θέση του επανειλημμένα, τότε κάνουμε λόγο για χρόνια αστάθεια ώμου.

Παρόλο που η κατάσταση αυτή μπορεί να συμβεί εξίσου σε άντρες και γυναίκες, οι άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες λόγω πιο έντονης φυσικής δραστηριότητας μέσα στην ημέρα.

Επιπλέον επηρεάζει ηλικιακές ομάδες 20 – 30 ετών, καθώς είναι πιο πιθανό να κάνουν έντονες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τις αρθρώσεις τους.

Αίτια Εμφάνισης της Εξάρθρωσης Ώμου

Η ξαφνική εξάρθρωση ώμου μπορεί να προκύψει σε δύο περιπτώσεις:

  • Απότομο τραυματισμό της άρθρωσης
  • Υπερβολική χρήση και πίεση της άρθρωσης

Από την στιγμή που θα γίνει η πρώτη ολική εξάρθρωση ώμου και τραυματιστούν οι υποστηρικτικοί ιστοί και τένοντες, ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης μπορεί να προκύψει χρόνια αστάθεια ώμου που θα μπορούσε να οδηγεί σε συχνές εξαρθρώσεις.

Συμπτώματα της Αστάθειας Ώμου

Ενώ η εξάρθρωση ώμου είναι εύκολο να διαπιστωθεί τη στιγμή που θα συμβεί λόγω του έντονου πόνου και της αδυναμίας κίνησης της άρθρωσης, η αστάθεια ώμου είναι μία διαφορετική περίπτωση.

Τα συνήθη συμπτώματα της χρόνιας πρόσθιας αλλά και οπίσθιας αστάθειας ώμου περιλαμβάνουν:

  • Πόνο στο τραυματισμένο σημείο
  • Επαναλαμβανόμενες εξαρθρώσεις ώμων
  • Μια επίμονη αίσθηση χαλάρωσης της άρθρωσης του ώμου ή ολίσθησης του βραχιόνιου οστού από τη θέση του.

Διαγνωστικές μέθοδοι για την αστάθεια του ώμου

Τόσο στην εξάρθρωση ώμου όσο και στην πρόσθια ή οπίσθια αστάθεια ώμου, αλλά και στη βλάβη Bankart υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι διάγνωσης που περιλαμβάνουν:

  • Φυσική εξέταση και μελέτη ιατρικού ιστορικού ασθενούς
  • Παρακλινικός έλεγχος με αξονική ή μαγνητική τομογραφία

Θεραπεία Αστάθειας Ώμου ή Εξάρθρωσης Ώμου

Ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ο ορθοπεδικός θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία σε κάθε περίπτωση.

Συνήθως για την εξάρθρωση ώμου αλλά και την πρόσθια ή και οπίσθια αστάθεια ώμου, προτείνεται η διενέργεια αρθροσκόπησης ώμου, ενώ αποτελεσματική είναι η εφαρμογή της και για την βλάβη Bankart.

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση ώμου

Ο γιατρός κάνει 2- 3 μικρές οπές των 0,5 cm στον ώμο του ασθενούς και από εκεί εισάγει το αρθροσκόπιο, ένα εργαλείο με οπτικές ίνες και κάμερα, καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία και ένα σωληνάκι με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό, ώστε να γίνει διαστολή της άρθρωσης.

Η κάμερα του αρθροσκοπίου δείχνει σε μόνιτορ το εσωτερικό της άρθρωσης κατά την αρθροσκόπηση ώμου επιτρέποντας στον γιατρό να καθοδηγήσει σωστά τα εργαλεία μέσα από τις τομές και να επιδιορθώσει την αστάθεια ώμου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο γιατρός κάνει ράμματα στις τομές και ο ασθενής οδηγείται στον θάλαμο ανάνηψης.

Αναισθησία στο χειρουργείο της αρθροσκόπησης ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου διενεργείται με ολική αναισθησία,

Παραμονή στο Νοσοκομείο μετά το χειρουργείο της αρθροσκόπησης ώμου

Μετά την αρθροσκόπηση ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο δεν ξεπερνά τις 24 ώρες και ο ασθενής μπορεί να γυρίσει σπίτι του με ασφάλεια αν και δεν προτείνεται να οδηγήσει ο ίδιος.

Χρόνος αποκατάστασης μετά την αρθροσκόπηση ώμου

Ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα της εξάρθρωσης ώμου ή της χρόνιας αστάθειας ώμου αλλά και το πόσο απαιτητική καθημερινότητα έχει ο ασθενής, ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 μηνών.

Τα ράμματα κόβονται περίπου 5 ημέρες μετά την επέμβαση και στη συνέχεια ξεκινούν φυσιοθεραπείες ανάλογα την έκταση της βλάβης, προκειμένου να ανακτηθεί η κινητικότητα της άρθρωσης.

Ο Ιατρός
Βιογραφικό
Φωτογραφίες
Βίντεο
Δημοσιεύσεις
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές
Αρθροσκόπηση Ώμου
Αστάθεια Ώμου & Εξάρθρωση Ώμου
Ρήξη Τενόντων του Ώμου
Χόνδρινες Βλάβες Ώμου - Σύνδρομο SLAP
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου
Αρθροσκόπηση Αγκώνα
Χόνδρινες Βλάβες Αγκώνα
Ελεύθερα Σώματα Αγκώνα
Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής
Χόνδρινες Βλάβες Πηχεοκαρπικής
Ελεύθερα Σώματα Πηχεοκαρπικής
Αρθροσκόπηση Ισχίου
Χόνδρινες Βλάβες Ισχίου
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ισχίου
Ελεύθερα Σώματα Ισχίου
Αρθροσκόπηση Γόνατος
Ρήξη Μηνίσκου & Αρθροσκόπηση Μηνίσκου
Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού
Οστεοχονδρίτιδα Γόνατος
Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής
Χόνδρινες Βλάβες Ποδοκνημικής
Ελεύθερα Σώματα Ποδοκνημικής
Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου MAKOplasty
Ολική Αρθροπλαστική AMIS
Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα
Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος
Ρομποτική Ημιολική Αρθροπλαστική Γόνατος MAKOplasty
Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος με χρήση Η/Υ - CAS
Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
Ενδοσκοπική Θεραπεία ΣΚΣ
Τενοντίτιδα
Τενοντίτιδα στον Ώμο
Τενοντίτιδα στο Γόνατο
Θεραπεία Τενοντίτιδας Γόνατος με PRP
Επικονδυλίτιδα Αγκώνα
Άκρος Πόδας
Ενδοσκοπικό Κότσι
Πτώση Μεταταρσίου
Ολική Αρθροπλαστική
Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου MAKOplasty
Ολική Αρθροπλαστική AMIS
Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα
Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος
Ρομποτική Ημιολική Αρθροπλαστική Γόνατος MAKOplasty
Ολική Αρθροπλαστική με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - CAS
Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα
Ρομποτική Χειρουργική
Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου MAKOplasty
Ρομποτική Ημιολική Αρθροπλαστική Γόνατος MAKOplasty
Αθλητικές Κακώσεις
Αρθροσκόπηση Ώμου
Αστάθεια Ώμου & Εξάρθρωση Ώμου
Ρήξη Τενόντων του Ώμου
Χόνδρινες Βλάβες του Ώμου
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου
Αρθροσκόπηση Αγκώνα
Χόνδρινες Βλάβες Αγκώνα
Ελεύθερα Σώματα Αγκώνα
Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής
Χόνδρινες Βλάβες Πηχεοκαρπικής
Ελεύθερα Σώματα Πηχεοκαρπικής
Αρθροσκόπηση Ισχίου
Χόνδρινες Βλάβες Ισχίου
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ισχίου
Ελεύθερα Σώματα Ισχίου
Αρθροσκόπηση Γόνατος
Ρήξη Μηνίσκου & Αρθροσκόπηση Μηνίσκου
Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού
Οστεοχονδρίτιδα Γόνατος
Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής
Χόνδρινες Βλάβες Ποδοκνημικής
Ελεύθερα Σώματα Ποδοκνημικής
Ενημέρωση
Νέα
Ώμος
Αγκώνας
Πηχεοκαρπική
Ισχίο
Γόνατο
Άκρος Πόδας
Επικοινωνία

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό για να Συζητήσετε την Πάθηση σας ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο Ιατρός

Από το 2002 εργάζεται στο Νοσοκομείο METROPOLITAN ως επιμελητής Ορθοπεδικός Χειρουργός, από το 2005 ως Αναπληρωτής Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής και από το 2009 ως Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ιατρείων
κ. Όλγα Τσακίρη

210-6714375

6945307234

info@robo-orthopedics.gr

Τοποθεσία

home-map.jpg